Marco Polo Network

- In the footsteps of an old challenge

Kublai Khan, regenten i Peking, hade tagit emot Niccolo Polo, från Italien, med välvilja. Denne var Marco Polos far och han kom till Kina i början av 1260-talet. Kublai Khan skickade dem tillbaka till Europa som sina sändebud till påven med anhållan att denne skulle sända bildade män till Kina för att de skulle undervisa hans folk i kristendom.
Marco Polo reste tillbaka under påvligt interregnum men utan representanter. Förfrågan om hjälp och undervisning om kristendom besvarades alltså inte. Resan gick genom Italien, Grekland, Turkiet, Iran, Pamir (Afghanistan/Pakistan), Sinkiang (Kina) och till Peking.

De områden man passerade tillhör de områden i världen där det idag finns ett stort antal folkgrupper utan kunskap om kristen tro. Idag kan vi i Marco Polos fotspår ge svar på den gamla anhållan om undervisning om kristen tro som härskaren Kublai Khan en gång gav.

Vill du vara med i en av vår tids största missionsutmaningar!